OBVESTILO

16.10.2014

Uprava Republike Slovenije za javna plačila bo objavila transakcije v breme računov zavezancev za informacije javnega značaja


Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) je v skladu z določbami 10.a člena novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pooblaščena za objavo transakcij v breme transakcijskih računov zavezancev za informacije javnega značaja.

 

UJP je pripravil spletno aplikacijo »Informacije javnega značaja« (TZIJZ) prek katere bodo dostopne informacije javnega značaja o transakcijah, opravljenih s strani javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, poslovnih subjektov v 100 % lasti oseb javnega sektorja in drugih porabnikov proračunskih sredstev, ki bodo registrirani v Registru zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ), ki ga vodi AJPES. Podatke o transakcijah proračunskih uporabnikov, ki bodo v RZIJZ, bo UJP pridobil iz lastnih evidenc, o transakcijah drugih zavezancev pa od ponudnikov plačilnih storitev – bank, ki vodijo njihove transakcijske račune.

 

Prva objava podatkov bo v skladu z ZDIJZ 20. oktobra 2014, in sicer za transakcije v breme računov zavezancev za informacije javnega značaja z datumom valute 17. oktober 2014. Za vse nadaljnje objave pa velja, da bodo podatki o transakcijah praviloma objavljeni naslednji delovni dan po njihovi izvršitvi.

 

Zaradi varovanja osebnih podatkov bo UJP pri objavi podatkov, kadar je prejemnik fizična oseba, podatek o računu in prejemniku plačila prekril z besedilom »fizična oseba«, oziroma z besedilom »nakazilo v tujino« v primeru nakazil v tujino.

 

Spletna aplikacija »Informacije javnega značaja« bo dosegljiva na spletni strani UJP (http://www.ujp.gov.si/) in bo omogočala iskanje podatkov po datumu transakcije, po nazivu zavezanca in po davčni številki zavezanca ter omogočala izvoz in tisk podatkov v Excel formatu.

 

V prvih dneh se pričakuje izredno povečano zanimanje za objavljene podatke, na kar se je UJP tudi tehnično pripravil. Ne glede na navedeno pa prosi vse uporabnike spletne aplikacije »Informacije javnega značaja« za razumevanje ob morebitnem počasnejšem delovanju aplikacije.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo