OBVESTILO

27.11.2014

Obvestilo o zaključenem postopku oddaje skupnega javnega naročila za storitve zajema in hrambe računov v elektronski obliki, z oznako SJN 01/2014-eHramba


Obveščamo vas, da je postopek oddaje skupnega javnega naročila za storitve zajema in hrambe računov v elektronski obliki, z oznako SJN 01/2014-eHramba, zaključen. Uprava Republike Slovenije za javna plačila je z izbranim ponudnikom, Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, podpisala krovno pogodbo o opravljanju storitev zajema in hrambe e-računov, št. 4302-1/2014-869 z dne 18. 11. 2014.

 

Obvestilo o sklenitvi krovne pogodbe

Krovna pogodba 4302-1/2014-869

Izjava o lastništvu in povezanih družbah

Vzorec posamične pogodbe 

Pojasnila za sklepanje posamičnih pogodb 

Delovni pripomoček za kalkulacijo količine GB in stroškov Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo