OBVESTILO

22.12.2014

Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja UJP (Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19.12.2014)


Dne 19. 12. 2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 92/2014 objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014092.pdf#!/u2014092-pdf) in je pričel veljati 20.12.2014, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

 

Novost za proračunske uporabnike ponudnike e-storitev je, da nadomestila in stroške plačilnih transakcij, izvršenih prek sistema spletnih plačil, ki jih zaračunavajo plačilni servisi plača Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) skladno z plačilnimi roki, ki jih določa zakon, ki ureja izvr­ševanje proračuna za posamezno leto, v breme sredstev, ki so v proračunu Republike Slovenije predvidena za ta namen.

 

V zvezi s tem je UJP za proračunske uporabnike – ponudnike e-storitev pripravil nove Splošne pogoje poslovanja proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila, ki so objavljeni na spletni strani UJP.

 

Več informacij o spletnih plačilihNazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo