OBVESTILO

30.12.2014

Pravilnik o spremembah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila


Dne 24. 12. 2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 94/2014 objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila  (Uradni list RS, št. 94/2014 z dne 24.12.2014)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014094.pdf#!/u2014094-pdf, ki je pričel veljati 25.12.2014 in se uporablja od 1. 1. 2015 dalje.

Bistvena novost za proračunske uporabnike-izdajatelje e-računov je, da nadomestila in stroške izmenjave e-računov in spremljajočih dokumentov, ki jih zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev in izvajalci storitev izmenjave e-računov, plača Uprava Republike Slovenije za javna plačila skladno s plačilnimi roki, ki jih določa zakon o izvr­ševanju proračuna za posamezno leto, v breme sredstev, ki so v proračunu Republike Slovenije predvidena za ta namen. Poleg tega mora proračunski uporabnik, kadar izdaja in pošilja e-ra­čun potrošnikom, priložiti e-računu račun v PDF ali TIFF obliki.  

 

Na podlagi teh sprememb pravilnika prenehajo veljati Splošni pogoji posredovanja izdanih e-računov med proračunskimi uporabniki in Upravo Republike Slovenije za javna plačila številka 382-86/2014-1 z dne 9. 9. 2014.

Postopki vključitve proračunskih uporabnikov v storitev posredovanja izdanih e-računov  oziroma v storitev prejemanja e-računov so opredeljeni v Pogojih poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet številka 382-118/2014-1 z dne 18. 11. 2014.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo