OBVESTILO

31.12.2014

E-računi - Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Obveščamo vas, da je bila danes dne  31. 12. 2014 nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, 1.39. Dopolnitve so naslednje:
 
1.    Zavihek »E-računi/Prejeti e-računi«
 
a)    E-račune prejemajo vsi uporabniki UJPnet s pravico prejemanja e-računov, ne glede na to ali so bili predhodno naročeni na prejemanje e-računov izbranih izdajateljev.
 
b)    Opravljena je sprememba statusov prejetih e-računov, in sicer so možni statusi:
·         Nov – nov prejeti e-račun (obarvan rumeno),
·         Prevzet – e-račun, ki ga je uporabnik UJPnet prevzel,
·         Potrjen – e-račun, ki ga je uporabnik UJPnet potrdil,
·         Zavrnjen – e-račun, ki ga je uporabnik UJPnet zavrnil (status se obarva rdeče).
 
2.    Zavihek »E-računi/Vnos«
 
Dodan je nov zavihek »E-računi/Vnos« prek katerega lahko uporabniki UJPnet, ki imajo pravico izdajanja e-računov, ročno vnašajo e-račune. Na podlagi ročnega vnosa podatkov e-računa se kreira datoteka, ki vsebuje: ovojnico e-računa (xml), e-račun (xml v standardu eSlog) in PDF e-računa (vizualiziran e-račun). Uporabniki UJPnet lahko datoteki prilagajo poljubne priloge.
 
3.    UJP je dne 31. 12. 2014 vsem tistim proračunskim uporabnikom, ki si v UJPnet niso uredili oziroma dodali pravice prejemanja e-računov le-to dodelil, in sicer na vseh podračunih tipa S, ki pripadajo posameznemu proračunskemu uporabniku. Pravica prejemanja e-računov je dodeljena uporabnikom UJPnet, ki imajo na posameznem podračunu pravico vpogleda. Tisti uporabniki UJPnet, ki pravice prejemanja e-računov ne potrebujejo to uredijo tako, da v UJPnet prek zavihka »Nastavitve/Vloge (E-računi)« izpolnijo in oddajo »Vlogo za brisanje pravic prejemanja in/ali izdajanja e-računov«.
 
 
Hkrati vas obveščamo, da je danes dne 31. 12. 2014 UJP namestil novo spletno aplikacijo Odložišče velikih datotek (v nadaljevanju Odložišče UJP) prek katere je mogoče odlagati velike datoteke, kot priloge e-računov. Odložišče UJP je dosegljivo prek https://odlozisce.ujp.gov.si/.
 
Odložišče UJP lahko uporabljajo proračunski uporabniki, ki izdajajo e-račune in k izdanim e-računom prilagajo velike datoteke oz. priloge. Proračunski uporabniki v Odložišče UJP odlagajo priloge k e-računom, ki so:
·         večje od 2 MB, če prejemnik e-račune prejema prek banke;
·         večje od 20 MB, če prejemnik e-račune prejema prek ponudnika e-poti ali je prejemnik e-računa proračunski uporabnik.
 
  
Uporaba spletne aplikacije UJPnet je opisana v Navodilu za delo z UJPnet, in sicer je v 9. točki opisana uporaba UJPnet v zvezi z izmenjavo e-računov in odložiščem velikih datotek.
 
 
Pogoji poslovanja in uporaba Odložišča UJP so objavljeni na https://odlozisce.ujp.gov.si/.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo