OBVESTILO

26.02.2015

Obvestilo za portal UJPe-Račun

Dopolnitve in spremembe spletnega Portala UJPe-račun

1.     Dodano je polje »Interna številka kupca«, v katero lahko izdajatelj e-računa vpiše dodaten podatek za usmerjanje e-računa do proračunskega uporabnika.

2.     Kontrola reference je omogočena pred podpisom e-računa. V primeru, da izdajatelj e-računa vnese napačne podatke reference (nedovoljeni znak, prevelika celotna dolžina, nepravilen sklop glede na model) portal UJP eRačun zahteva popravek.

3.     Naziv vnosnega polja »Davčna številka (ID za DDV)« je popravljen v »Davčna številka/ID za DDV« tako na strani prejemnika kot izdajatelja.

4.     DDV se izračunava od skupne davčne osnove po posamezni stopnji, ne pa od seštevka DDV po posamezni postavki.

5.     Odpravljena je pomanjkljivost zapisovanja podatkov glede prikazane osnove popustov in v primeru neobdavčitve.

 

Objavljeni so novi Splošni pogoji poslovanja prek spletnega Portala UJP e-račun, in sicer je dodan 19. člen – Prehodna določba.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo