OBVESTILO

09.03.2015

Obvestilo proračunskim uporabnikom v zvezi z zajemom in hrambo računov v elektronski obliki


Proračunske uporabnike obveščamo, da je Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) uspešno zaključila testiranje sistema hrambe e-računov v testnem okolju eArhiva izbranega ponudnika Pošte Slovenije, d.o.o., Maribor (v nadaljevanju Pošta Slovenije). Pošta Slovenije je vzpostavila produkcijsko okolje sistema hrambe e-računov eArhiv.

Glede na navedeno se lahko pričnejo aktivnosti za vključitev proračunskih uporabnikov na produkcijsko okolje eArhiv. Proračunski uporabniki, ki že imajo sklenjeno posamično pogodbo s ponudnikom storitve Pošto Slovenije, lahko priključitev storitve naročijo z obrazcem Naročilo vključitve storitve eArhiv. Dodatne informacije za izpolnjevanje obrazca Naročilo vključitve storitve eArhiv: tel. 02 449 2828, elektronski naslov: .

Proračunski uporabniki, ki so UJP posredovali pooblastilo oziroma obrazec »Podatki o naročniku in pooblastilo« in s Pošto Slovenije še niso sklenili posamične pogodbe, pozivamo, da to storijo. Posamična pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od dejanske priključitve predmetne storitve v letu 2015, oziroma najkasneje prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je posamezni naročnik prevzel vzorčna notranja pravila, ki urejajo hrambo e-računov. O datumu začetka veljavnosti in uporabe vzorčnih notranjih pravil bodo proračunski uporabniki obveščeni naknadno.

Proračunski uporabniki, ki še niso vključeni v navedeni sistem zajema in hrambe e-računov, lahko kadarkoli pristopijo k uporabi storitve zajema in hrambe e-računov tako, da UJP posredujejo Vlogo za vključitev v sistem zajema in hrambe računov v elektronski obliki in z izvajalcem Pošto Slovenije sklenejo posamično pogodbo.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo