OBVESTILO

08.07.2003

OBVESTILO NEPOSREDNIM IN POSREDNIM UPORABNIKOM DRŽAVNEGA IN OBČINSKIH PRORAČUNOV


Ukinjanje izpiskov v papirni obliki – racionalizacija poslovanja v Upravi Republike Slovenije za javna plačila


V skladu s 74. členom Zakona o plačilnem prometu – uradno prečiščeno besedilo ((ZPlaP-UPB1) Uradni list RS, št. 45/03 z dne 5.4.2002)) in Pravilnikom za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 117/02 z dne 28.12.2002) Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) opravlja plačilni promet za vse neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov (v nadaljevanju: proračunski uporabniki) ter pripravlja in pošilja izpiske o prometu stanju na podračunih proračunskih uporabnikov, na papirju in v elektronski obliki (v nadaljevanju: izpisek). 

V UJP ugotavljamo, da proračunski uporabniki že okoli 95 % plačilnih navodil predlagajo UJP v izvršitev v elektronski obliki ter, da veliko proračunskih uporabnikov prejema izpiske le v elektronski obliki. Po drugi strani pa ugotavljamo tudi, da precejšnje število proračunskih uporabnikov sploh ne odpira izpiskov v elektronski obliki in jih torej tudi ne tiska na papir, od UJP pa zahtevajo pošiljanje izpiskov v eni in v drugi obliki (na papirju in v elektronski obliki). 

Podatki na izpiskih, ki jih proračunski uporabniki prejemajo v elektronski obliki, so identični s podatki, ki jih prejemajo na papirju. Izpiski v elektronski obliki so na voljo že nekaj ur po končani dnevni obdelavi plačilnega prometa v UJP, medtem ko izpiski po pošti prispejo pozneje. Poleg tega, si lahko proračunski uporabniki za svoje potrebe podatke prejete v elektronski obliki dodatno ali ponovno sami iztiskajo na papir.

Proračunskim uporabnikom, ki prejemajo izpiske v elektronski obliki so na voljo podrobnejša navodila, objavljena v Uporabniškem priročniku APPEiP 5.2 (DOC), na spletni strani www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=34.

Zaradi racionalizacije poslovanja in zniževanja stroškov v državni upravi, UJP predlaga proračunskim uporabnikom, ki že prejemajo izpiske v elektronski obliki, da se odločijo za ukinitev prejemanja izpiskov tudi v papirni obliki. 

V primeru, da proračunski uporabnik, kljub navedbam v tem obvestilu želi prejemati izpiske tudi v papirni obliki, jih bo UJP, po predhodnem dogovoru s proračunskim uporabnikom, zagotavljal v svojih uradih, po sistemu osebnega prevzema.

 

Uprava Republike Slovenije
za javna plačilaNazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo