OBVESTILO

30.07.2015

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki


Dne 14. 7. 2015 sta bila v Uradnem listu RS, št. 51/15 objavljena Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (v nadaljevanju: Pravilnik) in nova verzija Strukture elektronske oblike plačilnih navodil, plačilnih navodil za SEPA direktno obremenitev, izpiskov o prometu in stanju, delnih izpisov, obrestnih listov, PDP in PCP poročil, poročil o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov ter na računih diplomatsko-konzularnih predstavništev, verzija 0.8, ki je objavljena na spletni strani MF
Pravilnik je pričel veljati 15. 7. 2015, uporablja pa se od 1. 10. 2015.

Bistvena sprememba pravilnika je, da v primeru, ko mora proračunski uporabnik poravnati obveznosti na podlagi prejetega e-računa, pri izpolnjevanju podatkov na plačilno navodilo v papirni in/ali elektronski obliki obvezno navede ID številko prejetega e-računa, v zato določeno polje/značko. V primeru, da proračunski uporabnik s plačilnim navodilom poravnava druge obveznosti, za katere ni prejel e-računa (primer nakazilo plače), mora pri izpolnjevanju podatkov v plačilno navodilo obvezno navesti konstanto 999999999999999, v zato določeno polje/značko.

UJP bo v skladu s Pravilnikom, od 1. 10. 2015 dalje, proračunskim uporabnikom zavračal datoteke s plačilnimi navodili, ki ne bodo vsebovale podatka v polju/znački <InstrForDbtrAgt> (ISO indeks 2.85).
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo