OBVESTILO

28.10.2015

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Dne 1.10.2015 je bila nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, in sicer so dopolnitve naslednje:
                                                                                                  
  1. Vnos številke ID e-računa na plačilno navodilo
 
  • V zavihku »Vnos/ UPN in Evropski nalog« je na vnosni maski plačilnega navodila UPN in Evropski nalog dodano:
    • polje za vnos številke ID e-računa, in sicer je prednastavljeno polje »Poravnava e-računa« za vnos številke v polje »ID e-računa«. V primeru poravnave druge obveznosti, ki ni iz naslova prejetega e-računa se odstrani prednastavljeno kljukico in
    • opozorilo pri izbiri kod namena nakazila ACCT, DEPT, LIMA in SAVG, in sicer v primeru, ko proračunski uporabnik, ki je vključen v EZRD, nalaga prosta denarna sredstva izven sistema EZRD.
  • V zavihku »Uvoz datotek/Kreditna plačila« se pri uvozu datotek s plačilnimi navodili iz naslova kreditnih plačil izvede kontrola v zvezi z obveznim podatkom v polju »ID e-računa«.
 
  1. Pošiljanje izdanih e-računov na e-naslove prejemnikov fizičnih in pravnih oseb   
 
Proračunski uporabniki oziroma uporabniki UJPnet prek zavihka »E-računi/Moji prejemniki« vnesejo e-naslove in davčne številke prejemnikov (naročnikov), ki želijo prejemati e-račune prek e-pošte. Vneseni podatki prejemnikov se štejejo kot nova e-prijava, ki je vidna v seznamu vseh prejemnikov oziroma e-prijav. V e-prijavi za pošiljanje e-računov na e-naslov prejemnika je avtomatsko dodan fiktivni račun prejemnika SI56011111111111117. Proračunski uporabniki v izdanem e-računu (ročni vnos e-računa, uvoz datoteke z e-računom, pošiljanje e-računa prek vmesnika B2B) obvezno navede kot račun prejemnika fiktivni račun iz e-prijave, in sicer SI56011111111111117 ter davčno številko prejemnika iz e-prijave. V e-račun se ne vpisuje e-naslova prejemnika. Sistem posreduje e-račun izdan prek UJPnet na e-naslov prejemnika, ki ga je proračunski uporabnik vnesel v e-prijavo.     
 
  1. Vzpostavljena kontrola v izdanih e-računih na obvezne podatke po standardu eSlog (verzija 1.5. in 1.6)
 
Pri pošiljanju e-računov prek UJPnet je vzpostavljena kontrola na obvezne podatke v strukturi e-računa po standardu eSlog, verzija 1.5 in 1.6  (ročni vnos e-računov, uvoz datotek z e-računi, pošiljanje e-računov prek vmesnika B2B). Navedeno pomeni, da proračunski uporabniki prek UJPnet ne morejo poslati e-računov, ki ne vsebujejo vseh obveznih podatkov po standardu eSlog (verzija 1.5 in 1.6.).
 
Podrobne informacije o navedenih nadgradnjah ter o uporabi spletne aplikacije UJPnet so objavljene v Navodilu za delo z UJPnet objavljenem na vstopni strani spletne aplikacije UJPnet med Dokumenti.
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo