OBVESTILO

13.09.2007

SEPA


KAJ JE SEPA
 
SEPA je kratica za Single Euro Payments Area, ki predstavlja enotno območje plačil v evrih. V območju SEPA se bodo vse transakcije obravnavale kot domače plačilne transakcije, kjer bodo potrošniki, gospodarske družbe, javni sektor in drugi uporabniki plačilnih storitev lahko plačevali in sprejemali plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi ter poslovnimi običaji kot to počnejo danes v okviru domačega plačilnega prometa v Sloveniji.
 
OBMOČJE SEPA
 
Območje SEPA trenutno vključuje 13 držav evroobmočja, 14 preostalih držav EU, Islandijo, Norveško in Liechtenstein, Švico in devet območij, ki so pod upravo držav EU.
 
STORITVE SEPA
 
SEPA ponuja dve osnovni storitvi (plačilni shemi): kreditno plačilo in direktno obremenitev, poleg tega pa še plačilne kartice in gotovinsko poslovanje.
 
Kreditno plačilo SEPA je podobno obstoječim kreditnim plačilnim instrumentom, ki se uporabljajo v Sloveniji. Za proračunske uporabnike so to v domačem plačilnem prometu plačilna navodila BN02, posebna položnica PP02 in direktna odobritev, pri čezmejnem plačilnem prometu in plačilnem prometu s tujino pa plačilno navodilo TPNO 70 in TPNP 60.

Direktna obremenitev SEPA pa je podobna obstoječi direktni obremenitvi.
 
Za razliko od obstoječih plačilnih instrumentov v Sloveniji pa kreditna plačila SEPA in direktne obremenitve SEPA zagotavljajo enake standarde, postopke in pravila na ravni območja SEPA ter s tem strankam enostavno izvajanje teh storitev na celotnem območju SEPA.
 
Poleg navedenih storitev se med SEPA storitve uvrščata tudi plačilne kartice in gotovinsko poslovanje. Za plačilne kartice SEPA je značilno, da bo z njimi mogoče plačevati v vseh državah območja SEPA in ne bodo omejene na posamezno državo. Poleg tega bodo strankam zagotavljale večjo varnost kot sedanje kartice. Pri gotovinskem poslovanju za stranke ne bo bistvenih sprememb. Zahteve SEPA pri gotovinskem poslovanju se nanašajo pretežno na vzpostavitev standardov, ki jih morajo upoštevati banke in drugi ponudniki gotovinskih storitev.
 
 
PREDNOSTI SEPA
 
Uporabniki plačilnih storitev bodo lahko znotraj območja SEPA izvajali negotovinska plačila z enega bančnega računa kjerkoli v območju SEPA in z uporabo enega niza plačilnih instrumentov tako enostavno, učinkovito in varno, kot lahko plačujejo danes znotraj državnih meja.
 
SEPA bo prinesla večjo konkurenco, ker bo območje SEPA postalo povezan trg, na katerem lahko ponudniki plačilnih storitev nudijo svoje storitve. Stranke bodo imele možnost izbrati najboljšega ponudnika plačilnih storitev, ne glede na državo izvora. Zaradi večje izbire med ponudniki storitev bodo imele stranke na voljo več konkurenčnih rešitev za plačila, ki bodo še bolj prilagojene njihovim potrebam.
 
Potrošniki bodo potrebovali en sam bančni račun, s katerega bodo lahko enostavno opravljali evrska kreditna plačila in direktne obremenitve kjerkoli v SEPA območju. Tisti, ki živijo, delajo ali študirajo v drugi državi, ne bodo več potrebovali dveh ali več bančnih računov, ampak bo zadostoval le eden. Za plačevanje v državah območja SEPA bodo lahko posamezniki uporabljali isto kartico, zato bodo lahko s seboj nosili manj gotovine.
 
Gospodarske družbe, ki poslujejo na celotnem evroobmočju, bodo z združitvijo upravljanja plačil in likvidnosti na enem mestu prihranile čas in denar, poleg tega pa bodo svoje finančne transakcije v evrih lahko opravile centralno z enega bančnega računa in z uporabo storitev SEPA. Standardizirani plačilni instrumenti SEPA bodo gospodarskim družbam omogočile nadaljnjo optimizacijo obdelave plačil.     
 
 
MIGRACIJA V SEPA
 
Uvedba plačil SEPA bo postopna. Nekatere poslovne banke in UJP bodo prvo storitev SEPA kreditna plačila omogočili v začetku leta 2008, SEPA direktne obremenitve v letu 2009, ostale storitve SEPA pa do konca leta 2010.
 
V tem času bodo, poleg plačilnih instrumentov SEPA, vzporedno obstajali še sedanji plačilni instrumenti, katere bodo postopoma nadomestili plačilni instrumenti SEPA. Predvideno je, da bo do konca leta 2010 večina sedanjih plačilnih instrumentov opuščena in nadomeščena s plačilnimi instrumenti SEPA.
 
 
SEPA IN PRORAČUNSKI UPORABNIKI
 
Javni sektor in proračunski uporabniki so le eden od subjektov, ki imajo pomembno vlogo pri uvajanju in uresničevanju SEPA. Uresničitev SEPA je odvisna od aktivne udeležbe vseh subjektov, tako poslovnih bank, ZBS, BS, strank bank, proračunskih uporabnikov, upravljavcev infrastrukture in drugih, ki v nekem nacionalnem okolju, vsak s svojega vidika, pripomore k uspehu tega pomembnega projekta.
 
 
UJP bo proračunske uporabnike tekoče obveščal o vseh pomembnih informacijah na temo uvedbe SEPA tudi prek spletne strani www.ujp.gov.si.
 
 
Več info na:
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo