OBVESTILO

07.12.2015

Hramba e-računov


Proračunskim uporabnikom so vsi podatki prejetih in izdanih e-računov (ovojnica, e-račun (xml), priloge) v UJPnet na voljo 2 meseca; po preteku 2 mesecev je proračunskim uporabnikom v UJPnet na voljo tabelarični prikaz prejetih in izdanih e-računov in ovojnice prejetih in izdanih e-računov.

Za hrambo e-računov in zagotavljanje razpoložljivosti oziroma dostopnosti do e-računov morajo skrbeti proračunski uporabniki (prejemniki in izdajatelji e-računov), in sicer za čas hrambe (5, 10, 20 let, trajno…), kot je določen v njihovih klasifikacijskih načrtih glede na veljavne predpise s področja DDV in računovodstva, pri čemer imajo proračunski uporabniki več možnosti, in sicer:
 
  • da e-račune hranijo v sistemu izbranega ponudnika storitev e-hrambe, ki ga je v okviru skupnega javnega naročila izbral UJP (to storitev zagotavlja Pošta Slovenije, d.o.o., ki pri e-hrambi upošteva različne roke hrambe, določene v klasifikacijskih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov), ali
  • da e-račune hranijo pri ponudniku storitev, ki ga izbere posamezni proračunski uporabnik v svojem samostojnem javnem naročilu, ali
  • da e-račune hranijo v svojih lastnih informacijskih sistemih, na način ter pod tehničnimi in ostalimi pogoji, določenimi v Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in v Enotnih tehnoloških zahtevah Arhiva RS.

Proračunske uporabnike ponovno opozarjamo, da pravočasno oziroma v roku dveh mesecev od prejema/izdaje e-računa prenesejo e-račune iz UJPnet v svoje informacijske sisteme.

UJP praviloma ne bo zagotavljal podatkov o e-računih po preteku dveh mesecev od prejema/izdaje e-računa.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo