OBVESTILO

04.01.2016

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


1.     Kontrola obveznih podatkov v prejetih e-računih
 
V skladu s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 9/11, 109/12, 75/14, 94/14 in 75/15, v nadaljevanju Pravilnik) UJP od 4.1.2016 dalje preverja ali so prejeti e-računi skladni s standardom eSlog (verzija 1.5 in 1.6) oziroma vsebujejo vse obvezne podatke po standardu eSlog ter ali e-računi vsebujejo tudi dodatne obvezne podatke določene s Pravilnikom. Dodatni obvezni podati določeni s Pravilnikom so: Številka bančnega računa izdajatelja, Vrsta računa, Funkcija računa, Vrsta referenčnega dokumenta, Številka referenčnega dokumenta, Znesek z vsoto vrednosti postavk s popusti in DDV ter Dodatni podatki o nakazilu. Vsi izdajatelji e-računov oziroma vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom morajo ob pripravi e-računov v strukturi eSlog upoštevati vse obvezne podatke po standardu eSlog in dodatne obvezne podatke po Pravilniku. UJP bo izdajateljem zavrnil e-račune, ki ne bodo vsebovali vseh navedenih obveznih podatkov.
 
2.     Zavihek »E-računi/Prejeti«
 
V seznamu prejetih e-računov je stolpec »Št. E-računa« preimenovan v »Številka«. Za stolpcem »Številka« je dodan nov stolpec »Vrsta« (npr. Račun, Finančni dobropis). Odstranjena sta stolpca »Namen« in »Ref. oznaka«.
 
3.     Zavihek »E-računi/Moji prejemniki«
 
Nadgrajen je sistem za pošiljanje e-računov prejemnikom (naročnikom) po e-pošti na e-naslove. Proračunski uporabniki oziroma uporabniki UJPnet za prejemnike, ki želijo e-račune prejemati po e-pošti, ročno vnesejo e-prijavo s podatki o e-naslovu in davčni številki prejemnikov. Po vnosu navedenih podatkov je prejemnikom avtomatsko poslana e-pošta s povezavo za potrditev pravilnosti e-naslova. Ko prejemniki prek navedene povezave potrdijo pravilnost e-naslova, se v UJPnet pri ročno vneseni e-prijavi prikaže status Potrjen. Proračunski uporabnik ne more izdati e-računa oziroma ga prejemniku poslati po e-pošti, dokler prejemnik ne potrdi pravilnosti e-naslova oziroma dokler e-prijava ne dobi statusa Potrjen. S tem je zagotovljeno pošiljanje e-računov na pravilne e-naslove.
 
4.     Zavihek »E-računi/Uvoz«
 
V seznamu uvoženih e-računov je stolpec »Št. E-računa« preimenovan v »Številka«. Za stolpcem »Številka« je dodan nov stolpec »Vrsta« (npr. Račun, Finančni dobropis). Odstranjena sta stolpca »Namen« in »Ref. oznaka«.
 
5.     Zavihek »E-računi/Vnos«
 
 • Dodano je novo polje oziroma nov obvezen podatek »Vrsta dokumenta«, ki ga uporabnik UJPnet izbere iz spustnega seznama (npr. Račun, Finančni dobropis).
   
 • Polje »Številka računa« je preimenovano v »Številka dokumenta«.
   
 • Polje »Tip ref. dokumenta« je preimenovano v »Vrsta ref. dokumenta«. Podatka »Vrsta ref. dokumenta« in »Številka ref. dokumenta« sta obvezna. Podatek »Vrsta ref. dokumenta« izbere uporabnik UJPnet iz spustnega seznama (npr. Pogodba, Naročilo kupca, Račun). Praviloma sta podatka Vrsta referenčnega dokumenta in Številka referenčnega dokumenta dogovorjena med izdajateljem in prejemnikom e-računa. V kolikor dogovora ni je lahko uporabljena vedno ista vrednost podatka Vrsta referenčnega dokumenta, ne glede na to ali je npr. izdan račun ali dobropis. Lahko pa so uporabljene različne vrednosti, in sicer se za izdan račun uporabi npr. podatek Pogodba, za izdan dobropis se uporabi npr. podatek Račun.  
 • Vzpostavljena je kontrola na datum izdaje e-računa, ki ne sme biti kasnejši od datuma vnosa e-računa.
 • V seznamu vnesenih e-računov je stolpec »Št. E-računa« preimenovan v »Številka«. Za stolpcem »Številka« je dodan nov stolpec »Vrsta« (npr. Račun, Finančni dobropis). Odstranjena sta stolpca »Namen« in »Ref. oznaka«.
 • V seznamu »Moji e-računi« je dodan stolpec »Izdajatelj« oziroma podatek o nazivu izdajatelja.
   
 
6.     Zavihek »E-računi/Izdani«
 
 • V seznamu izdanih e-računov je stolpec »Št. E-računa« preimenovan v »Številka«. Za stolpcem »Številka« je dodan nov stolpec »Vrsta« (npr. Račun, Finančni dobropis). Odstranjena sta stolpca »Namen« in »Ref. oznaka«.
 • Pri pošiljanju e-računov prek UJPnet (ročni vnos, uvoz datotek z e-računi, pošiljanje e-računov prek vmesnika B2B) je vzpostavljena kontrola na dodatno obvezne podatke določene s Pravilnikom. Od 4. 1. 2016 dalje proračunski uporabniki prek UJPnet ne morejo poslati e-računov, ki ne vsebujejo dodatno obveznih podatkov določenih s Pravilnikom.
 
7.     Zavihek »Obrazci/Stroški«
 
Posredovanje obrazcev iz naslova obračuna stroškov Banke Slovenije prek UJPnet se ukine s 1. 1. 2016. Uporabnikom UJPnet so obrazci iz naslova obračuna stroškov Banke Slovenije na voljo za preteklih 18 mesecev v podzaviku »Stroški BS«. Od 1.1.2015 dalje uporabniki UJPnet prejemajo obračune stroškov Banke Slovenije v obliki e-računov prek zavihka »E-računi/Prejeti«.
 
 
Podrobne informacije o navedenih nadgradnjah ter o uporabi spletne aplikacije UJPnet so objavljene v Navodilu za delo z UJPnet objavljenem na vstopni strani spletne aplikacije UJPnet med Dokumenti.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo