OBVESTILO

12.01.2016

Nov šifrant kod namenov plačila


Združenje bank Slovenije je objavilo
nov Šifrant kod namenov plačila.


Nove kode namenov so:
 

 ADCS   Plačilo donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali intelektualnih storitev
 BCDM    Plačilo prinositelju domačega čeka
 BCFG  Plačilo prinositelju tujega čeka
 DSMT  Poravnava določenega tipa papirnatega naloga za plačilo na določen znesek, izdanega od banke ali pošte (Nalog za plačilo)
 MCDM  Plačilo domačega večvalutnega čeka
 MCFG  Plačilo tujega večvalutnega čeka
 OCDM  Plačilo domačega čeka na ime
 OCFG  Plačilo tujega čeka na ime
 TRVC  Plačilo potovalnega čeka
 
Združenje bank Slovenije priporoča uporabo kode namena, ki opredeljuje vsebino transakcije. Uporaba ustrezne kode namena glede na vsebino transakcije je pomembna pri obravnavi in razporeditvi transakcij z vidika zakonodajnih zahtev na področju preprečevanja pranja denarja in izvrševanja sklepov o izvršb (prejemki iz naslova izplačanih plač, pokojnin in socialnih transferjev so izvzeti iz izvršbe).


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo