OBVESTILO

01.02.2016

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Dne 1. 2. 2016 je bila nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, in sicer so dopolnitve naslednje:
 
1.     Zavihek »Vnos«/»UPN«, »Evropski nalog« in »SDD«
  • Na vnosni maski obrazca UPN in Evropskega naloga ni več obvezen vnos podatka v polje BIC kode banke prejemnika za čezmejne plačilne transakcije.
  • Na vnosni maski SDD nalog ni več obvezen vnos podatka BIC kode banke plačnika.
 
2.     Zavihek »Uvoz Datotek«/»Kreditna plačila« in »SDD«
  • Pri uvozu datotek kreditnih plačil za čezmejne plačilne transakcije ni več obvezen podatek v polju BIC kode banke prejemnika.
  • Pri uvozu datotek SDD nalogov in posredovanju paketov SDD v obdelavo, BIC koda banke plačnika ni več obvezna.
 
Zaradi zagotovitve avtomatske obdelave podatkov in nižjih stroškov plačilnih storitev priporočamo vnos BIC kode banke.
 
3.     Zavihek »E-računi/Izdani«
 
Pri izdanih e-računih, ki so bili v UJPnet ročno vneseni prek zavihka »E-računi/Vnos«, sta omogočeni novi akciji, in sicer »Prekliči« in »Kopiraj«:
  • Akcija »Prekliči« omogoča pošiljanje preklica že izdanega e-računa. S klikom na akcijo »Prekliči« se avtomatsko pripravi kopija izdanega e-računa za preklic, ki ga uporabnik UJPnet še podpiše in s tem pošlje prejemniku. Uporabnik UJPnet uporabi akcijo »Prekliči« v primeru, da je prejemniku poslal napačen e-račun in ga zato želi preklicati. 
  • Akcija »Kopiraj« omogoča pošiljanje kopije že izdanega e-računa. S klikom na akcijo »Kopiraj« se avtomatsko pripravi kopija izdanega e-računa, ki ga uporabnik UJPnet še podpiše in s tem pošlje prejemniku kopijo že izdanega e-računa. Uporabnik UJPnet uporabi akcijo »Kopiraj« v primeru, da prejemnik ni prejel e-računa in ga tako lahko ponovno pošlje prejemniku kot kopijo.
  • Uporabnik UJPnet lahko pošlje preklic in kopijo že izdanega e-računa samo enkrat, in sicer v roku 2 mesecev od vnosa e-računa v UJPnet.  
 
Podrobne informacije o navedenih nadgradnjah ter o uporabi spletne aplikacije UJPnet so objavljene v Navodilu za delo z UJPnet, objavljenem na vstopni strani spletne aplikacije UJPnet, med Dokumenti.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo