OBVESTILO

19.04.2016

Vzpostavitev kontrol na podatke v prejetih e-računih v skladu z veljavno zakonodajo


V skladu z določbami Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 9/16, v nadaljevanju: Pravilnik) bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) dne 3.5.2016 ponovno vzpostavila kontrolo podatkov v prejetih e-računih in zavračala e-račune, ki ne bodo pripravljeni in posredovani v skladu s Pravilnikom.

 

Pravilnik določa, da:

 

1.     Mora izdajatelj, ki posreduje e-račune proračunskim uporabnikom, v e-računu obvezno izpolniti tudi naslednje podatke:

-   »številko bančnega računa« oziroma IBAN izdajatelja,

-   »vrsto računa«,

-   »funkcijo računa«,

-   »vrsto referenčnega dokumenta«,

-   »številko referenčnega dokumenta«,

-   »poljubno besedilo« z opisom dodatnih podatkov o nakazilu.

 

2.     UJP zavrne e-račun, če:

-   e-račun ni skladen z obliko e-SLOGa oziroma ne vsebuje vseh obveznih podatkov po e-SLOG-u,

-   e-račun ne vsebuje podatkov, navedenih v 1. točki.

 

Glede na navedeno bo UJP od 3.5.2016 dalje ponovno preverjal ali prejeti e-računi vsebujejo vse obvezne podatke po standardu e-SLOG ter ali e-računi vsebujejo tudi dodatne obvezne podatke, navedene v 1. točki, ki morajo biti v e-računu (e-SLOG) zapisani kot je opisano v nadaljevanju:

 

-   ŠTEVILKA BANČNEGA RAČUNA OZIROMA IBAN IZDAJATELJA

 V sklopu elementa <PodatkiPodjetja>, ki opredeljuje izdajatelja e-računa (šifra II iz šifranta VRSTA PARTNERJA) se vpiše podatek o IBAN oziroma številki bančnega računa izdajatelja. 
 
   <FinancniPodatkiPodjetja>
    <BancniRacun>
       <StevilkaBancnegaRacuna>SI56011006300109972</StevilkaBancnegaRacuna>
    </BancniRacun>
</FinancniPodatkiPodjetja>

 

 

-   VRSTA RAČUNA

V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o vrsti računa oziroma koda iz šifranta VRSTA RAČUNA (npr. koda 380 za račun, koda 381 za dobropis oz. materialni/storitveni dobropis).

 

<GlavaRacuna>

    <VrstaRacuna>380</VrstaRacuna>                    

</GlavaRacuna>

 

  

-   FUNKCIJA RAČUNA

 V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o funkciji računa oziroma koda iz šifranta FUNKCIJA RAČUNA (npr. koda 9 za original, koda 31 za kopijo).

  <GlavaRacuna>
    <FunkcijaRacuna>9</FunkcijaRacuna>              
</GlavaRacuna>

-   VRSTA IN ŠTEVILKA REFERENČNEGA DOKUMENTA


V sklopu elementa <ReferencniDokumenti VrstaDokumenta=
'koda'> se vpiše podatek o vrsti referenčnega dokumenta oziroma koda iz šifranta VRSTA DOKUMENTA (npr. koda CT za pogodbo, koda ON za naročilo kupca) ter podatek o številki referenčnega dokumenta. Praviloma sta vrednosti podatkov vrsta referenčnega dokumenta in številka referenčnega dokumenta dogovorjeni med prejemnikom in izdajateljem e-računa. V kolikor dogovora ni, je lahko uporabljena vedno ista vrednost iz šifranta VRSTA DOKUMENTA, ne glede na to ali je bil izdan e-račun ali e-dobropis. Lahko pa so uporabljene različne vrednosti, in sicer se za izdan e-račun npr. uporabi vrednost CT za pogodbo, za izdan e-dobropis se npr. uporabni vrednost IV za račun.


<ReferencniDokumenti VrstaDokumenta="CT">

    <StevilkaDokumenta>020-33/2014-1</StevilkaDokumenta>

</ReferencniDokumenti>

-   POLJUBNO BESEDILO Z OPISOM DODATNIH PODATKOV O NAKAZILU

 V sklopu elementa <PoljubnoBesedilo> se vpiše karkoli je za izdajatelja ali prejemnika pomembno oziroma dodatne podatke o nakazilu. 
 
 <PoljubnoBesedilo>
   <VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>
   <Besedilo>
      <Tekst1>GLAVA_TEKST</Tekst1>
      <Tekst2>Plačilo računa št. 60-2015</Tekst2>
   </Besedilo>
</PoljubnoBesedilo> 

 

Podrobnejši opisi obveznih podatkov, šifrantov in shem so objavljeni na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije:

 

Izdajatelji lahko testirajo pravilnost e-računov (e-SLOG, verzija 1.5 in 1.6) prek spletne strani UJP - Kotiček za razvijalce IT http://www.ujp.gov.si/struktura.asp?id=321.

 

Vse obvezne podatke in dodatne obvezne podatke po Pravilniku morajo ob pripravi e-računov v strukturi e-SLOG upoštevati vsi izdajatelji e-računov oziroma vse pravne osebe in fizične osebe ter proračunski uporabniki, ki opravljajo dejavnost in pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom – prejemnikom e-računov.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo