OBVESTILO

03.05.2016

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Dne 3. 5. 2016 je bila nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, in sicer so dopolnitve naslednje:

1. Zavihek »Vnos«/»UPN« in »Evropski nalog«

Na vnosni maski obrazca UPN in Evropskega naloga ni več obvezen vnos podatka v polje BIC kode banke prejemnika za čezmejne plačilne transakcije z zneskom nad 50.000,00 evrov.

 
2. Zavihek »Uvoz Datotek«/»Kreditna plačila«

Pri uvozu datotek kreditnih plačil za čezmejne plačilne transakcije z zneski nad 50.000,00 evrov ni več obvezen podatek v polju BIC kode banke prejemnika.
 

Zaradi zagotovitve avtomatske obdelave podatkov in nižjih stroškov plačilnih storitev priporočamo vnos BIC kode banke.
 
3. Zavihek »E-računi«/»Prejeti«
 
  • Dodani sta novi povezavi Išči po izdajatelju in Išči po prejemniku, preko katerih lahko uporabnik UJPnet išče oziroma filtrira prejete e-račune po izdajatelju oziroma prejemniku e-računov.

  • Dodana je nova povezava Masovna priprava plačilnih navodil, ki uporabniku UJPnet omogoča masovno pripravo plačilnih navodil iz prejetih e-računov. Uporabnik UJPnet označi e-račune, ki jih želi plačati in nato se s klikom na gumb »Pripravi PN« v zavihku »Vnos«/»Evropski nalog«, iz označenih prejetih e-računov, avtomatsko pripravijo plačilna navodila. Akcijo Masovna priprava plačilnih navodil lahko izvajajo uporabniki UJPnet, ki imajo urejene pravice za pripravo plačilnih navodil.
  • Akcija »Prenesi« je preimenovana v »Prevzemi«. Akcije »Potrdi«, »Zavrni«, »Pripravi PN« in »Preglej« so neaktivne oziroma niso na voljo dokler uporabnik UJPnet ne izvede akcije »Prevzemi«, s katero prevzame nov prejeti e-račun. Ko uporabnik UJPnet z akcijo »Prevzemi« prevzame nov prejeti e-račun, lahko izvaja tudi ostale prej navedene akcije oziroma lahko pregleda, potrdi ali zavrne e-račun ter iz prejetega e-računa pripravi plačilno navodilo.

Podrobne informacije o navedenih nadgradnjah ter o uporabi spletne aplikacije UJPnet so objavljene v Navodilu za delo z UJPnet, objavljenem na vstopni strani spletne aplikacije UJPnet, med Dokumenti.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo