OBVESTILO

11.10.2007

Obvestilo proračunskim uporabnikom o spremembi mejnega zneska do katerega je lahko izdana posebna položnica (obrazec PP 02)


Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) je od Združenja bank Slovenije prejela obvestilo o spremembi mejnega zneska, do katerega lahko izdajatelji izdajo posebno položnico (obrazec PP 02), in sicer iz sedanjega mejnega zneska 50.000 € na novega 1.000 €.
 
Spremembo narekuje izvajanje Uredbe 1781/2006/ES – Evropskega parlamenta in sveta, z dne 15.11.2006, ki zahteva, da se pri plačilih nad 1.000 € skupaj s podatki o izvršeni transakciji prenesejo tudi podatki o dejanskem plačniku, predvideva pa tudi visoke kazni za neizvajanje njenih določil. Ker plačilni instrument posebne položnice nekaterih podatkov ne vsebuje, je bila sprejeta odločitev o spremembi mejnega zneska z namenom ohranitve obstoječih standardov in načina izmenjave podatkov, ki velja za izdajatelje in banke.
 
Sprememba prične veljati 1. decembra 2007, zato UJP obvešča vse proračunske uporabnike, ki izdajajo posebne položnice, da bodo lahko od tega datuma dalje izdajali posebne položnice največ do mejnega zneska 1.000 €. Banke po tem datumu posebnih položnic, ki bodo izdane na znesek višji od 1.000 €, ne bodo smele obdelati kot instrument posebne položnice, temveč kot navaden plačilni nalog.

Uprava Republike Slovenije
za javna plačila       


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo