OBVESTILO

03.05.2011

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

Dne 3. 5. 2016 je bila namešÄŤena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, in sicer so dopolnitve naslednje:

1. Zavihek »Vnos«/»UPN« in »Evropski nalog«

Na vnosni maski obrazca UPN in Evropskega naloga ni veÄŤ obvezen vnos podatka v polje BIC kode banke prejemnika za ÄŤezmejne plaÄŤilne transakcije z zneskom nad 50.000,00 evrov.

2. Zavihek »Uvoz Datotek«/»Kreditna plaÄŤila«

Pri uvozu datotek kreditnih plaÄŤil za ÄŤezmejne plaÄŤilne transakcije z zneski nad 50.000,00 evrov ni veÄŤ obvezen podatek v polju BIC kode banke prejemnika.

Zaradi zagotovitve avtomatske obdelave podatkov in niĹľjih stroškov plaÄŤilnih storitev priporoÄŤamo vnos BIC kode banke.

3. Zavihek »E-raÄŤuni«/»Prejeti«

  • Dodani sta novi povezavi IšÄŤi po izdajatelju in IšÄŤi po prejemniku, preko katerih lahko uporabnik UJPnet išÄŤe oziroma filtrira prejete e-raÄŤune po izdajatelju oziroma prejemniku e-raÄŤunov.
  • Dodana je nova povezava Masovna priprava plaÄŤilnih navodil, ki uporabniku UJPnet omogoÄŤa masovno pripravo plaÄŤilnih navodil iz prejetih e-raÄŤunov. Uporabnik UJPnet oznaÄŤi e-raÄŤune, ki jih Ĺľeli plaÄŤati in nato se s klikom na gumb »Pripravi PN« v zavihku »Vnos«/»Evropski nalog«, iz oznaÄŤenih prejetih e-raÄŤunov, avtomatsko pripravijo plaÄŤilna navodila. Akcijo Masovna priprava plaÄŤilnih navodil lahko izvajajo uporabniki UJPnet, ki imajo urejene pravice za pripravo plaÄŤilnih navodil.
  • Akcija »Prenesi« je preimenovana v »Prevzemi«. Akcije »Potrdi«, »Zavrni«, »Pripravi PN« in »Preglej« so neaktivne oziroma niso na voljo dokler uporabnik UJPnet ne izvede akcije »Prevzemi«, s katero prevzame nov prejeti e-raÄŤun. Ko uporabnik UJPnet z akcijo »Prevzemi« prevzame nov prejeti e-raÄŤun, lahko izvaja tudi ostale prej navedene akcije oziroma lahko pregleda, potrdi ali zavrne e-raÄŤun ter iz prejetega e-raÄŤuna pripravi plaÄŤilno navodilo.


Podrobne informacije o navedenih nadgradnjah ter o uporabi spletne aplikacije UJPnet so objavljene v Navodilu za delo z UJPnet, objavljenem na vstopni strani spletne aplikacije UJPnet, med Dokumenti.

Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo