OBVESTILO

03.10.2016

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Dne 3. 10. 2016 je bila nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, in sicer so dopolnitve naslednje:
 
 • Zavihek »E-računi/Moji prejemniki«
Naročanje e-računov na e-naslov je nadgrajeno z neobveznim podatkom Referenčna številka (poleg že obstoječih obveznih podatkov Davčna številka in E-naslov prejemnika). Referenčna številka se uporablja samo za primere, ko proračunski uporabnik izdaja prejemniku e-račune za več različnih storitev, prejemnik pa želi e-račune prejemati na različne e-naslove. Referenčno številko, vpisano v e-prijavo za pošiljanje e-računov na e-naslov, mora proračunski uporabnik vpisati v e-račun pri podatkih o prejemniku oz. naročniku, in sicer:
          <ReferencniPodatkiPodjetja>
                                              <VrstaPodatkaPodjetja>IT</VrstaPodatkaPodjetja>
                                              <PodatekPodjetja>12345678</PodatekPodjetja>
          </ReferencniPodatkiPodjetja>
 
 • Zavihek »E-računi/Uvoz«
Izvedena je sprememba pri uvažanju že podpisanih e-računov, in sicer tako, da podpisani e-računi ob uvozu niso že takoj tudi poslani prejemnikom, ampak jih je po uvozu možno še pregledati ter nato z akcijo »Pošlji« poslati prejemnikom. Uvoženi podpisani e-računi imajo pred pošiljanjem prejemnikom status Neposlan (omogočeno je posamično in množično pošiljanje e-računov).
 
 • Zavihek »E-računi/Vnos« 

  - Omogočeno je vnesti in shraniti e-račune z datumom izdaje kasnejšim od datuma vnosa oziroma pošiljanja e-računa, prejemniku pa jih je mogoče poslati na dan izdaje e-računa ali kasneje. E-računov z datumom izdaje, ki je  kasnejši od datuma pošiljanja, ni možno poslati.
  -  Dodana je možnost vnosa obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1.

   
 •  Zavihek »E-računi/Izdani«
Omogočeno je iskanje oziroma filtriranje izdanih e-računov po izdajatelju in po prejemniku e-računov.
 
 • Dodelitev fiktivnih TRR za ponudnike e-poti
UJP bo ponudnikom e-poti, ki neposredno prek UJP prejemajo e-račune s strani proračunskih uporabnikov izdajateljev e-računov, dodelil fiktivne TRR. Z dodelitvijo fiktivnih TRR ponudnikom e-poti bo urejeno usmerjanje e-računov do prejemnikov v primeru, ko se prejemniki naročajo na e-račune istega izdajatelja prek različnih ponudnikov e-poti. S fiktivnimi TRR bo namreč UJP lahko razločeval pri katerem ponudniku e-poti želi prejemnik prejemati e-račune izdajateljev proračunskih uporabnikov. V primeru, da proračunski uporabnik izda oziroma pošlje e-račun prejemniku, ki e-račune prejema prek ponudnika e-poti, mora v e-računu oziroma ovojnici e-računa kot prejemnikov TRR navesti fiktivni TRR ponudnika e-poti (namesto bančni TRR prejemnika e-računa). Proračunski uporabnik podatek o fiktivnem TRR pridobi iz prejemnikove e-prijave. V primeru, da je v e-računu oziroma ovojnici e-računa naveden prejemnikov bančni TRR, bo e-račun usmerjen v bančno okolje.

Podrobne informacije o navedenih nadgradnjah ter o uporabi spletne aplikacije UJPnet so objavljene v Navodilu za delo z UJPnet, objavljenem na vstopni strani spletne aplikacije UJPnet, med Dokumenti.


 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo