OBVESTILO

27.03.2017

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


1. Posodobljene spletne vloge za delo prek UJPnet/UJPnet B2B

 

Vloge (pravice UJPnet)

 

Proračunski uporabnik

 

Uporabniku UJPnet je odstranjena možnost izbire »Samo delni vpogled«.

 

Pri izpolnjevanju spletnih vlog za delo prek spletne aplikacije UJPnet se uporabnikom UJPnet, po vnosu šifre PU, podatki o proračunskem uporabniku samodejno napolnijo in ni omogočeno spreminjanje podatkov.

 

Dodano je polje »Pisarna«, kjer si uporabnik UJPnet izbere pisarno, ki ji pripada, in sicer v primeru več organizacijskih enot proračunskega uporabnika z isto šifro PU. Izbor pisarne organizacijske enote proračunskega uporabnika je obvezen za vse proračunske uporabnike, ki imajo določene pisarne. V primeru, da proračunski uporabnik še nima določene pisarne za ustrezno organizacijsko enoto in jo želi imeti, posreduje pristojni območni enoti UJP, s strani zastopnika proračunskega uporabnika podpisan seznam organizacijskih enot s poimenovanimi pisarnami, in sicer po pošti ali skeniranega po e-pošti.

 

Pravice na podračunih

 

Uporabnik UJPnet ročno vnaša in dodaja pravice (vpogled, vnos in podpis) na podračune z istim zastopnikom in isto šifro PU do katerih želi dostopati prek UJPnet. Za poslovanje v vseh valutah mora uporabnik UJPnet dodati podračune za vsako valuto posebej. Pri izbranem podračunu se na novo samodejno pripiše kratek naziv podračuna.

 

Delni izpisi

 

Uporabnik UJPnet, ki želi imeti pravico prejemanja Delnih izpisov, poročil PDP ali Poročil B, označi na vlogi ustrezno zahtevano pravico.

 

Dodaj pravice na evidenčne račune

 

Poglavje »Dodaj podračune za DKP poslovanje« se je preimenovalo v »Dodaj pravice na evidenčne račune«, kjer si uporabnik UJPnet doda pravice za delo z evidenčnimi računi (diplomatsko konzularna predstavništva, trgovalni računi, …).

 

Dodaj pravice na gotovinske račune

 

Uporabnik UJPnet si mora za pravico prejemanja gotovinskih izpiskov na vlogi dodati pravico za prejemanje gotovinskih izpiskov.

 

Podatki o uporabniku

 

Na Vlogi za dodajanje/spreminjanje pravic UJPnet in Vlogi za brisanje pravic UJPnet se predizpolni že znan podatek o »Tel./mob. številki službe« (prej »Tel./mob. številka), ki ga je uporabnik UJPnet navedel na Vlogi za dostop do UJPnet in je omogočeno spreminjanje tega podatka. Vnos podatka o »Tel./mob. številki službe« je omogočen le z numeričnimi znaki. Polje »Naslov« se je preimenovalo v »Službeni naslov«, polje »E-naslov« se je preimenovalo v »Službeni e-naslov«.

 

Vloge (E-računi)

 

Izvedene so spremembe na Vlogi za prejemanje in/ali izdajanje e-računov, in sicer se podatki o proračunskem uporabniku predizpolnijo na podlagi vpisane »Šifre PU« (prej na podlagi  vpisanega podračuna). Dodan je nov obvezen podatek »Tel./mob. številka službe« uporabnika, ki oddaja vlogo.

 

2. Druge posodobitve

 

Potrdila o izvršitvi plačil

 

Pri pripravi in izpisu Potrdil o izvršitvi plačila je uporabniku UJPnet omogočeno, da izbere množični izpis potrdil za celoten prikaz transakcij na strani.

 

Dopolnjene vnosne maske plačilnih navodil – šifra PU

 

V zavihku »Vnos«/«UPN« in »Evropski nalog« ter »Tuja plačila« je vnosna maska dopolnjena s poljem »Šifra PU, in sicer samo v primerih, ko bo uporabnik UJPnet vnašal in podpisoval datoteko s plačilnimi navodili v breme podračuna, za katerega je pridobil pravico poslovanja od več proračunskih uporabnikov-nadzornikov.

 

Zavihek »Uvoz«/«Kreditna plačila« - v primerih, ko bo uporabnik UJPnet uvažal datoteko s plačilnimi navodili v breme podračuna, za katerega je pridobil pravico poslovanja od več proračunskih uporabnikov-nadzornikov, bo le ta morala vsebovati podatek o šifri PU, za katerega uporabnik pripravlja plačilna navodila. Tovrstne datoteke, ki ne bodo vsebovale šifre PU, bodo v sistem uvožene z napako, pri čemer bo na paketu omogočen dodatni vnos podatka v polje »Šifra PU«.

 

Pojavno okno z obvestilom o nadgradnji

 

Ob vsakokratni novi verziji spletne aplikacije UJPnet, se uporabniku UJPnet, ob prvi prijavi v novo verzijo, izpiše obvestilo z navedenimi novostmi o nadgradnji.

Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo