OBVESTILO

23.06.2017

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Dne 26. 6. 2017 bo nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, in sicer bo z nadgradnjo omogočen vnos podatkov o izdani menici.

Proračunski uporabniki morajo Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) na podlagi ZOPSPU-1 in Pravilnika o načinu priglasitve izdane menice (Uradni list RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017) sporočati podatke o izdanih menicah, ki so bile izdane po 17. 6. 2017. Proračunski uporabniki podatke o izdani menici posredujejo UJP prek spletne aplikacije UJPnet v osmih dneh od izdane menice.

1. Zavihek »Nastavitve«

Na vlogah UJPnet bo dodana nova pravica »Dodaj/spremeni pravice o poročanju za izdajo menic«, in sicer z izbiro pravice za »Vpogled«, »Vnos« in »Podpis«.

2. Zavihek »Izpiski/Menice«

Zavihek »Izpiski« bo dopolnjen s podzavihkom »Menice«, ki omogoča prevzem poročila s podatki o izdanih menicah proračunskemu uporabniku izdajatelju menice, ustanovitelju proračunskega uporabnika, ki je menico izdal in Ministrstvu za finance.

3. Zavihek »Vnos/Vnos menic«

Zavihek »Vnos« bo dopolnjen s podzavihkom »Vnos menic«, ki je namenjen vnosu podatkov o izdani menici v vnosno masko »Obrazec za poročanje o izdanih menicah«.
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo