OBVESTILO

17.07.2017

Novi Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet


Obveščamo vas, da so objavljeni novi Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet, ki pričnejo veljati z dnem 17. 8. 2017 in določajo naslednje novosti:

  • uporabnik za pridobitev pravice poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet ali prek UJPnet B2B mora dostaviti pristojni območni enoti UJP, ki vodi šifro proračunskega uporabnika natisnjen izvod Vloge za dostop do UJPnet/UJPnet B2B, ki je podpisan s strani zastopnika proračunskega uporabnika osebno, po pošti ali skenirano po elektronski pošti. Če proračunski uporabnik pri poslovanju uporablja žig, mora biti na prejeti vlogi odtisnjen tudi žig. Enako velja za vse ostale vloge za dostop do storitev prek spletne aplikacije UJPnet ali prek UJPnet B2B;
 
  • proračunski uporabnik je odgovoren za pravilnost in popolnost podatkov v datotekah s plačilnimi navodili iz naslova kreditnih plačil, saj UJP ne sme spreminjati zneska, podatkov o prejemniku plačila ali kakršnega koli drugega elementa transakcije;
 
  • v primeru izgube digitalnega potrdila, obstoja suma zlorabe digitalnega potrdila ali gesla, prenehanja uporabe digitalnega potrdila ali kakšnega drugega razloga proračunski uporabnik o tem takoj obvesti UJP ter zahteva blokado uporabe UJPnet oziroma UJPnet B2B. V primeru telefonskega obvestila mora proračunski uporabnik najpozneje v roku treh delovnih dni od prijave blokade, le to tudi pisno potrditi. Če UJP v tem roku ne prejme pisne potrditve blokado odpravi;
 
  • proračunski uporabnik mora v primeru odprave blokade uporabnika UJPnet oziroma UJpnet B2B posredovati zahtevo za aktiviranje uporabnika pristojni območni enoti UJP;
 
  • proračunski uporabnik mora v primeru prenehanja poslovanja prek UJPnet oziroma UJPnet B2B poslati pristojni območni enoti UJP Vlogo za brisanje uporabnika UJPnet/UJPnet B2B za vse uporabnike UJPnet/UJPnet B2B, ki jih navede na Vlogi za brisanje uporabnika UJPnet/UJPnet B2B oziroma priloži seznam vseh uporabnikov UJPnet/UJPnet B2B, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po e-pošti;
 
  • UJP proračunskim uporabnikom enkrat mesečno posreduje prek UJPnet informacije o zneskih nadomestil, ki jih je Banka Slovenije zaračuna za izvršitev posameznega plačilnega navodila (obračun stroškov);
 
  • obvestila v zvezi s spletno varnostjo bodo proračunskim uporabnikom in uporabnikom UJPnet na voljo na spletni strani UJP, na vstopni strani UJPnet ter posredovana z digitalno podpisanim elektronskim sporočilom na elektronske naslove, ki so jih uporabniki UJPnet navedli na Vlogi za dostop do UJPnet/UJPnet B2B in na uradne elektronske naslove proračunskih uporabnikov;
 
  • proračunski uporabnik oziroma uporabnik UJPnet dovoljuje, da UJP s sredstvi za samodejno obdelavo ali s klasičnimi sredstvi obdeluje osebne in druge podatke, potrebne za upravljanje spletne aplikacije UJPnet in za namen opravljanja plačilnih in drugih storitev, določenih z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.
     

 

Novi Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet – veljajo od 17. 8. 2017 
Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo