OBVESTILO

12.10.2017

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


I.    Na podlagi ZOPSPU-1 in Pravilnika o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 26/2017 z dne 26.5.2017) morajo proračunski uporabniki, ki imajo odprte trgovalne račune pri ponudnikih investicijskih storitev v tujini in domači ponudniki investicijskih storitev, ki vodijo trgovalne račune za proračunske uporabnike, posredovati Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, podatke o stanju sredstev na trgovalnih računih.

 

1.     Zavihek »Nastavitve/Vloge (pravice UJPnet)«


Na vlogah UJPnet je dodana nova pravica »Dodaj/spremeni pravice o poročanju stanja sredstev na trgovalnih računih«, in sicer z izbiro pravice za »Vpogled«, »Vnos« in »Podpis«.

 

2.     Zavihek »Vnos/Trgovalni računi«


Zavihek »Vnos« je dopolnjen s podzavihkom »Trgovalni računi«, ki je namenjen vnosu podatkov o stanju sredstev na trgovalnih računih v vnosno masko »Obrazec za poročanje podatkov o stanju sredstev na trgovalnih računih za proračunske uporabnike, ki imajo odprt trgovalni račun v tujini.


3.    Zavihek »Izpiski/Trgovalni računi«

 

Zavihek »Izpiski« je dopolnjen s podzavihkom »Trgovalni računi«, ki omogoča  prevzem poročila s podatki o stanju sredstev na trgovalnem računu proračunskim uporabnikom in Ministrstvu za finance.


II. Druge posodobitve

 

1. Zavihek »Vpogledi/Akcija TPNP60«

 

V zavihku »Vpogledi«, »Promet v DOBRO«, je uporabnikom UJPnet omogočen tisk obrazca TPNP60 za vse prejete čezmejne in tuje prilive. Uporabniku UJPnet se v stolpcu »Akcija« s klikom na gumb TPNP60 odpre datoteka z obrazcem TPNP60, ki jo uporabnik UJPnet lahko shrani ali odpre ter natisne obrazec TPNP60.

 

 III.    E-računi

 

  1. Zavihek »E-računi/Moji prejemniki«

 

Poleg ročnega vnosa prijav za naročanje na prejemanje e-računov na e-naslov (v nadaljevanju: prijava) je dodana še možnost uvažanja prijav, in sicer prek gumba »Množično naročanje e-računov na e-naslove«. Omogočeno je tudi pošiljanje prijav prek vmesnika B2B. Shema prijave je objavljana na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=560.

 

  1. Zavihek »Ponudniki e-poti«

 

V novem zavihku “Ponudniki e-poti” je na voljo seznam vseh bank in ponudnikov e-poti prek katerih je mogoče izmenjevati e-račune gospodarskih subjektov in fizičnih oseb s proračunskimi uporabniki. Seznam je mogoče prevzeti tudi prek vmesnika B2B.

 

  1. Elektronsko zavračanje e-računov prejetih iz bančnega okolja

 

Omogočeno je tudi elektronsko zavračanje e-računov prejetih iz bančnega okolja oziroma e-računov izdajateljev, ki e-račune pošiljajo prek bank.

 Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo