OBVESTILO

14.01.2008

Fizičnim osebam, imetnikom zakladnih menic in obveznic Republike Slovenije


Spoštovani,
 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) na podlagi Protokola o opravljanju storitev plačilnega agenta št. 470-1/2006, z dne 12.01.2006, opravlja tudi izplačila fizičnim osebam, imetnikom obveznic Republike Slovenije in zakladnih menic (v nadaljevanju: fizične osebe). 
 
132. člen Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006) določa, da se od 01.01.2008 od obresti, ki jih doseže fizična oseba, izračuna in plača davčni odtegljaj po stopnji 20%.
 
UJP kot plačilni agent v skladu z 283., 284 in 325. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/2006; v nadaljevanju: ZDavP-2) ob vsakokratnem izplačilu iz naslova obveznic Republike Slovenije in zakladnih menic, fizičnim osebam:
 
a)       odtegne davčni odtegljaj
 
      ter
 
b)      posreduje obvestilo s podatki o dohodku in odtegnjenem davčnem odtegljaju.
 
 
Glede na to, da UJP pošilja obvestila ob vsakokratnem izplačilu, vas hkrati obveščamo, da UJP skladno s sedmim odstavkom 337. člena ZDavP-2 fizičnim osebam – davčnim zavezancem ne bo posredoval zbirnih podatkov na letni ravni.
 
 
 
 
                                                                            Uprava Republike Slovenije
                                                                              za javna plačila
 


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo