OBVESTILO

25.05.2018

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Dne 25. 5. 2018 je bila nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, in sicer so dopolnitve naslednje:

 

Zavihek Vpogledi/Promet

 

Zavihek Vpogledi, podzavihek Promet je dopolnjen z novo funkcionalnostjo, s katero je uporabnikom UJPnet omogočena priprava enega ali več hkratnih Potrdil o odobritvi podračuna v pdf. obliki, in sicer v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku. V stolpcu »Akcija« je dodana nova akcija »Potrdilo« in prek povezave Potrdila o odobritvi podračuna je omogočen masovni prevzem potrdil v pdf. obliki.

 

Zavihek Izpiski/Gotovinski

 

V zavihku Izpiski, v podzavihku Gotovinski je omogočen prevzem gotovinskega izpiska za podračune v tuji valuti.

 

Zavihek Nastavitve/Vloge (pravice UJPnet)

 

Na spletni Vlogi za dostop do UJPnet/UJPnet B2B je pri podatkih o uporabniku v polju Poštna št. in kraj dodan spustni seznam s poštnimi številkami in kraji.

 


 Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo