OBVESTILO

23.04.2008

Elektronsko poslovanje prek spleta »UJPnet«

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) je za proračunske uporabnike (v nadaljevanju: PU) pripravila novo spletno aplikacijo UJPnet, ki omogoča hitro in varno izmenjavo podatkov, preprost nadzor, podporo in vzdrževanje sistema, zanesljivost in ažurnost podatkov, enostaven in praktičen dostop do podatkov ter minimalno ročno upravljanje s podatki. PU lahko do UJPnet dostopajo prek spletnih strani UJP oziroma neposredno prek spletnega naslova https://ujpnet.gov.si
 

Prek UJPnet je omogočen:
- vpogled v podatke o evidenčnem stanju in prometu na podračunu pri UJP,
- prejemanje izpiskov o prometu in stanju na podračunu PU (rednih in gotovinskih) in
- prejemanje delnih izpisov.


UJPnet temelji na uporabi zanesljivih in varnih mehanizmov za izmenjavo podatkov katerih osnova so kvalificirana digitalna potrdila in časovno žigosanje. PU za uporabo UJPnet potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed registriranih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za javno upravo: SIGOV-CA, SIGEN-CA; NLB d.d.; AC NLB; Pošta Slovenije d.o.o.; POŠTA®CA ali Halcom d.d._Halcom CA). Uporaba UJPnet brez kvalificiranega digitalnega potrdila enega izmed registriranih overiteljev v Republiki Sloveniji ni mogoča. Informacije za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila so dosegljive v obvestilu »Kvalificirano digitalno potrdilo – pogoj za dostop do UJPnet«


Za delo s spletno aplikacijo UJPnet PU potrebuje:
• osebni računalnik z Windows operacijskim sistemom,
• nameščen spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer verzije 6 ali več ali spletni brskalnik Mozilla Firefox verzije 2 ali več,
• pridobljeno in nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed registriranih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji.


PU pridobi možnost za delo s spletno aplikacijo UJPnet z oddajo Vloge za dostop do UJPnet (v nadaljevanju: Vloga) s katero sprejme Pogoje spletnega poslovanja med proračunskimi uporabniki in Upravo Republike Slovenije za javna plačila. PU izpolni Vlogo in jo prek spleta posreduje UJP, en podpisan izvod v papirni obliki pa predloži pristojni območni enoti UJP.


Prednosti UJPnet:
• preprosto, hitro in učinkovito poslovanje,
• celovit pregled nad plačilnim prometom PU, saj so vsi podatki vedno dostopni,
• razpoložljivost 24 ur na dan, vse dni v letu,
• zagotovljena visoka stopnja varnosti,
• uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil vseh registriranih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji,
• prijazen uporabniški vmesnik (na voljo je tudi pomoč za vsako posamično stran),
• možnost spreminjanja prikaza storitev (vrstni red, poimenovanje storitev),
• možnost izvoza podatkov v Excelovo ali tekstovno datoteko.


V prihodnje bo UJP prek UJPnet omogočil tudi posredovanje plačilnih navodil, pošiljanje datotek iz naslova poslovanja s plačilnimi instrumenti (direktna odobritev in direktna bremenitev), prejemanje izpiskov in podatkov iz naslova poslovanja s plačilnimi instrumenti (posebna položnica, posebna nakaznica, direktna odobritev in direktna obremenitev), delni vpogled v podatke o evidenčnem stanju in prometu na podračunu pri UJP, vpogled v čakalne vrste, vlaganje reklamacij in izmenjavo različnih obrazcev, dokumentov oziroma obvestil.


Za morebitno pomoč ali vprašanja v zvezi s pristopom in uporabo UJPnet se lahko PU obrne na svojega vodjo računa oziroma na pristojno območno enoto UJP.
 

Priloga:   pismo PU - Ujpnet Pridobivanje digitalnega kvalificiranega potrdila 23 4 08.pdf


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo