OBVESTILO

28.12.2018

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet


Dne 28. 12. 2018 je bila nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet z naslednjimi dopolnitvami:

 

Zavihek Podpisovanje/Podpiši

 

Zavihek Podpisovanje, podzavihek Podpiši je dopolnjen z novo funkcionalnostjo, s katero je uporabnikom UJPnet omogočena nova akcija Kopiraj paket, kadar želijo ponovno posredovati paket nalogov SDD s spremenjenim datumom izvršitve.  S klikom na Kopiraj paket se kreira nov identični paket nalogov SDD, v katerem se lahko spremeni datum izvršitve.

 

Zavihek Izpiski/PDP

 

V zavihku je dodan nov stolpec Dodatno poročilo, ki označuje dodatno PDP poročilo, ki ga bodo prejemniki predvidoma do 10. januarja naslednjega leta prejeli  za zadnji dan preteklega leta.

 

Zavihek E-računi/Naročanje

 

V zavihku E-računi je odstranjen podzavihek Naročanje.

 

Vloga za posredovanje izdanih e-računov

 

Vloga za posredovanje izdanih e-računov je posodobljena, in sicer se ob izpolnjevanju vloge za že registriranega izdajatelja vloga samodejno napolni s podatki iz registra proračunskih uporabnikov izdajateljev e-računov. Ob izpolnjevanju točke 2. Vrsta vloge in izbiri opcije Sprememba uporabnik napolnjene podatke ustrezno spremeni in odda vlogo, ob izbiri opcije Odjava uporabnik samo odda vlogo, ki je že napolnjena z ustreznimi podatki.  Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo