OBVESTILO

08.08.2008

Elektronsko podpisovanje – avtorizacija datotek prek spletne aplikacije UJPnet


Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) je za proračunske uporabnike (v nadaljevanju: PU) dopolnila spletno aplikacijo UJPnet z možnostjo elektronskega podpisovanja – avtorizacije datotek. Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet za ureditev pravic elektronskega podpisovanja - avtorizacije vam bo na razpolago od 14.7.2008 dalje, uporabljati pa se bo začela od 18.8.2008 dalje. Uporaba elektronskega podpisa – avtorizacija datotek omogoča dodatno stopnjo varnosti in sledljivosti poslovanja.

Za pripravo uporabnikov na elektronsko podpisovanje – avtorizacijo datotek je UJP:
-          za nove uporabnike dopolnil vlogo za dostop do UJPnet,
-          za obstoječe uporabnike dopolnil vlogo za dodajanje/spreminjanje pravic,
-          pripravil komponento active X za podpisovanje, ki se nahaja na vstopni strani UJPnet.
 
Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet podpira dva tipa uporabnikov, in sicer:
-          uporabnike, ki imajo pravico vnašati in pripravljati datoteke in
-          uporabnike, ki imajo pravico vnašati, pripravljati in elektronsko podpisovati - avtorizirati datoteke.
 
Zakoniti zastopnik proračunskega uporabnika pooblasti uporabnika spletne aplikacije UJPnet za elektronsko podpisovanje – avtorizacijo datotek, ki je lahko:
-          posamično podpisovanje (uporabnik elektronsko podpiše – avtorizira datoteke samostojno),
-          kolektivno podpisovanje (elektronsko podpišeta – avtorizirata datoteke dva uporabnika).
 
Uporabniki s pravico vnosa in priprave datotek bodo poleg obstoječih storitev imeli tudi možnost priprave datoteke. Uporabniki s pravico vnosa, priprave in elektronskega podpisovanja - avtorizacije datotek bodo poleg obstoječih storitev imeli tudi možnost priprave datoteke ter pravico elektronskega podpisa - avtorizacije datoteke.
 
Od vključno 18.8.2008 dalje bo uporaba elektronskega podpisa – avtorizacije datotek obvezna, kot tudi za elektronsko podpisovanje - avtorizacijo vseh ostalih vrst plačilnih navodil katere vam bomo ponudili v naslednjih verzijah nadgradnje spletne aplikacije UJPnet.
 
Za morebitno pomoč ali vprašanja v zvezi za pripravo uporabnikov na elektronsko podpisovanje – avtorizacijo datotek prek spletne aplikacije UJPnet se lahko PU obrne na svojega vodjo računa oziroma na pristojno območno enoto UJP.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo