OBVESTILO

06.01.2010

Rezultati barometra kakovosti v Upravi Republike Slovenije za javna plačila

Za ugotavljanje zadovoljstva strank se uporablja barometer kakovosti, ki je preprosto in učinkovito orodje za ugotavljanje mnenja strank. Pravna podlaga je Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 20/05 s spremembami in dopolnitvami), ki vpeljuje obvezno mesečno ugotavljanje zadovoljstva strank, katerim je na voljo vprašalnik. Poleg tega imajo stranke možnost izraziti še svoje mnenje oziroma podati predloge. Strankam je pri izpolnjevanju vprašalnika zagotovljena popolna anonimnost.
UJP je pričel z mesečnim ugotavljanjem zadovoljstva strank s svojimi storitvami v mesecu avgustu 2006.
Ugotavljanje zadovoljstva se izvaja z vprašalnikom, ki vsebuje štiri vprašanja. Stranke vprašanja ovrednotijo z ocenami od 1 do 5.
V mesecu decembru 2009 je v UJP oddalo vprašalnik 11 strank (V preglednici so objavljeni podatki za zadnje tri mesece.) 
 

Vprašanje
Pov. ocena
oktober 09
Pov. ocena novem. 09
Pov. ocena
decem. 09
Število vprašalnikov
39
6
11
Ocena kakovosti dela uslužbencev
4,92
5,00
5,00
Ocena odnosa uslužbencev do strank
5,00
4,83
5,00
Ocena hitrosti opravljenega dela
4,87
5,00
5,00
Ocena urejenosti in dostopnosti UJP
4,90
4,83
5,00
Povprečna ocena vseh štirih odgovorov
4,92
4,91
5,00


Obveščamo vas, da rezultatov mesečnega barometra kakovosti v prihodnje ne bomo več objavljali na internetni strani UJP. Rezultate si lahko ogledate na portalu javna uprave, če sledite linku 
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/javniStran.euprava?pageid=130


 

 Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo