OBVESTILO

10.03.2009

Obvestilo o stroških plačilnega prometa

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) ugotavlja, da veliko proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU) plačuje visoke stroške plačilnega prometa iz naslova ročne obdelave nalogov za plačila nerezidentom na domače poslovne banke in za čezmejna plačila v valuti EUR, in sicer zaradi neizpolnjevanja pogojev za avtomatsko obdelavo nalogov oz. zaradi uporabe oznake stroškov BEN oz. OUR.

Plačila nerezidentom na domače poslovne banke in čezmejna plačila v valuti EUR, pri katerih PU uporabi oznako stroškov SHA, Banka Slovenije avtomatsko usmeri v ustrezen plačilni sistem. Stroški navedenih plačil znašajo:
  • za plačila do 50.000 EUR in plačila, ki niso nujna – 0,13 EUR,
  • za plačila nad 50.000 EUR in nujna plačila – 1,25 EUR.

Plačila nerezidentom na domače poslovne banke in čezmejna plačila v valuti EUR, pri katerih PU uporabi oznako stroškov OUR ali BEN, obdela Banka Slovenije ročno in jih posreduje v ustrezen plačilni sistem. Stroški ročne obdelave za posamezni ročno obdelani nalog znašajo 11,70 EUR. V primeru uporabe opcije stroškov OUR pa so stroški ročne obdelave zaračunani še s strani tujih bank.

Vse PU opozarjamo, da izbira oznake stroškov bistveno vpliva na način obdelave naloga na Banki Slovenije in s tem posledično na stroške plačilnega prometa, zato vam svetujemo, da kolikor je le mogoče uporabljate oznako stroškov SHA.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo