OBVESTILO

13.03.2009

Delovanje plačilnega prometa na dan 10. 4. 2009

V skladu s Pogodbo o vodenju enotnega zakladniškega računa države, vezavi sredstev, kupoprodaji deviz in izmenjavi podatkov ter v skladu s Tehničnim protokolom za izmenjavo podatkov med Upravo Republike Slovenije za javna plačila in Banko Slovenije, Banka Slovenije v petek, dne 10. 4. 2009, ne bo izvajala plačilnega prometa za komitente, saj je ta dan dela prost dan v sistemu RTGSplus , ki je povezan v sistemu TARGET in ga upravlja nemška centralna banka.
 
Banka Slovenije ne bo zagotavljala delovanja plačilne infrastrukture, kar pomeni, da se ne bo izvajal domači in čezmejni plačilni promet v evrih, zaprt bo poravnalni sistem STEP2, prav tako se ne bo izvajalo poslovanje in poravnava domačih podsistemov (Žiro kliring, poravnava kartic).
 
Obveščamo vas, da Uprava Republike Slovenije za javna plačila dne 10. 4. 2009 ne bo izvajala plačilnega prometa za proračunske uporabnike, bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilna navodila z bodočim datumom valute zapadlosti, in sicer od vključno 14. 4. 2009 dalje.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo