OBVESTILO

17.09.2009

Predložitev Evropskega naloga in prevzem XML izpiska prek UJPnet

Od 27. 8. 2009 dalje je prek UJPnet možen vnos Evropskega naloga in uvoz datotek z Evropskimi nalogi v strukturi xml ter prevzem XML izpiska v strukturi xml.
 
Evropski nalog je elektronski plačilni nalog v strukturi xml, s katerim se lahko izvršijo naslednja plačila:

 

  -   domača in čezmejna plačila v evrih, ki izpolnjujejo pogoje SEPA (banke prejemnikov plačil so vključene v okolje SEPA, plačilne transakcije pa posredovane prek plačilnega sistema STEP2 - SEPA IKP oziroma SEPA EKP) ter

  -   domača in čezmejna plačila v evrih, ki ne izpolnjujejo pogoje SEPA (banka prejemnika ni vključena v okolje SEPA, zneski so večji kot 50.000€, nujna plačila) plačilne transakcije pa izpolnjujejo pogoje za STP (Straight Through Processing) obdelavo, posredovane pa so v drug plačilni sistem, kot npr. STEP2 XCT, TARGET2, korespondenčno bančništvo.

 
Vsebina podatkov Evropskega naloga je sicer enaka kot pri obstoječem plačilnem navodilu (BN02) v tkdis strukturi, dopolnjena pa je z dodatnimi podatki v posebnih poljih, in sicer:
  • IBAN račun (mednarodna številka bančnega računa) prejemnika.
  • BIC koda banke prejemnika (SWIFT koda banke).
  • Oznaka države prejemnika.
  • Polje SI pri zapisu reference v breme.
  • Pri čezmejnih plačilih je v predelu »Statistika« možna izbira »Vrsta posla« ali »Osnova plačila«, kar pomeni, da ni možno izpolniti obeh polj.
  • Kot privzeto se uporablja oznaka stroškov SHA.
XML izpisek je elektronski izpisek v strukturi xml in vsebuje:


  -   domače in čezmejne plačilne transakcije ter plačilne transakcije v tujino in

  -   plačilne transakcije v vseh valutah v katerih poslujejo proračunski uporabniki.

 
Izmenjava podatkov Evropskih nalogov in XML izpiskov poteka prek UJPnet v strukturi xml, ki je pripravljena oziroma povzeta po podatkovnem standardu Zbs.XML 2.1. Z vzpostavitvijo nove SEPA sheme med Banko Slovenije in UJP, ki bo realizirana predvidoma konec meseca septembra 2009, bo vsebina podatkov Evropskega naloga izpolnjevala vse pogoje SEPA, tako da bo prek Evropskega naloga potekala izmenjava še dodatnih (neobveznih) podatkov, ki bodo zajeti v XML izpisku:


  -   identifikacija nalogodajalca (plačnik),

  -   referenčna stranka nalogodajalca (dolžnik),

  -   identifikacija prejemnika,

  -   referenčna stranka prejemnika (upnik),

  -   koda namena in

  -   kategorija namena.Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo