OBVESTILO

30.09.2009

Dodatna pojasnila v zvezi z novim PDF izpiskom (redni izpisek)


Zaradi zahtev SEPA se je spremenila podatkovna struktura in podatkovni standard (ZBSxml) za prevzem in pošiljanje podatkov plačilnega prometa, ki bo popolnoma nadomestil trenutno še veljaven podatkovni standard tkdis. Nova podatkovna struktura vsebuje nove dodatne podatke, in sicer so ti podatki: identifikacija nalogodajalca (plačnik), referenčna stranka nalogodajalca (dolžnik), identifikacija prejemnika, referenčna stranka prejemnika (upnik), koda namena in kategorija namena, ki jih UJP zagotavlja od 28. 9. 2009. UJP kot ponudnik plačilnih storitev je navedene podatke dolžan zagotoviti svojim uporabnikom, zato je bilo potrebno izpisek prilagoditi zahtevam novega standarda (ZBSxml).
 
S strani poslovnih bank UJP že sprejema prilive, ki vsebujejo podatke o referenčni stranki nalogodajalca (dolžnika), saj so banke dolžne identificirati vsakega posameznika, ki gotovinsko poravna posamezno obveznost, prav tako pa proračunski uporabniki lahko uporabljajo za plačevanje Evropski nalog, ki vsebuje že prej omenjene dodatne podatke. Zapis teh podatkov je možen le v novi razširjeni obliki izpiska, zato je bilo potrebno zaradi boljše preglednosti podatkov izpisek spremeniti iz pokončne v ležečo obliko.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo